10 คุณสมบัติของการเริ่มต้นธุรกิจ

10 คุณสมบัติของการเริ่มต้นธุรกิจ การเริ่มต้นทำธุรกิจ สิ่งแรกที่ควรให้ความสำคัญเลยคือ การวางแผนและการเตรียมพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากการวางแผนนอกจากจะเป็นการวางกลยุทธ์ในการดำเนินงานแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสำหรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น หากผู้ประกอบการมือใหม่ต้องการให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินการต่อไปได้ดีในอนาคต จำเป็นต้องเตรียมพร้อม รับมือ และวางแผนในการดำเนินงานให้มีคุณภาพ วันนี้เราจึงรวบรวม 10 คุณสมบัติของการเริ่มต้นธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการมือใหม่ควรมี มาฝากทุกคนกันค่ะ ว่าแต่คุณสมบัติเหล่านั้นจะมีอะไรบ้าง ตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะ!!

10 คุณสมบัติของการเริ่มต้นธุรกิจ

1. รู้จักตัวเอง

รู้จักตัวเอง

ก่อนการเริ่มต้นทำธุรกิจสิ่งแรกที่คุณต้องรู้คือ “การรู้จักตัวเอง” เพื่อทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นคุณซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ คือการถามตัวเองว่ามีความสามารถอะไร ชอบในงานที่จะทำมากแค่ไหน มีความเชี่ยวชาญในด้านใด ต้องการใช้ชีวิตแบบไหน พร้อมที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่ หากตอบคำถามได้ทั้งหมดคุณก็จะรู้จักตัวเองได้มากยิ่งขึ้นจนให้มั่นใจว่าตัวเองต้องการทำธุรกิจแบบไหน

2. การเขียนแผนธุรกิจ

การเขียนแผนธุรกิจ

ก่อนเริ่มลงมือทำธุรกิจ สิ่งที่จำเป็นต้องทำเลยคือการเริ่มเขียนแผนธุรกิจ เพราะแผนธุรกิจเป็นสิ่งที่จะอธิบายรายละเอียดธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุน สถานที่ประกอบการ สินค้า หรือบริการ จำนวนผู้ก่อตั้งหุ้นส่วน แผนในการทำตลาด และรายละเอียดสำคัญอีกมากมาย ซึ่งการเขียนแผนธุรกิจนั้น ถือเป็นสิ่งที่จะช่วยคุณในเรื่องของการดำเนินธุรกิจได้ในอนาคต

3. ดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้อง

ดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้อง

การดำเนินธุรกิจคุณจำเป็นจะต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะการจัดทำบัญชีที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีกฎหมายมากมายที่ออกมารองรับการตรวจสอบจากกรมสรรพากร เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณดำเนินจริง คุณควรให้ความสำคัญกับการทำบัญชี และดำเนินกิจการตามกฎหมาย และทำทุกอย่างถูกต้อง

4. วิจัยตลาดก่อนดำเนินธุรกิจ

วิจัยตลาดก่อนดำเนินธุรกิจ

ก่อนที่จะนำธุรกิจเข้าสู่การแข่งขันภายในตลาดที่มีการแข่งขันสูง การทำวิจัยตลาดถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ทราบว่า จะต้องดำเนินธุรกิจอย่างไรไม่ให้เป็นรองคู่แข่งภายในตลาดการวิจัยตลาดซึ่งการทำวิจัยตลาดนั้นสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะการทำแบบสอบถามถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มลูกค้า รวมถึงการสอบถามถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีต่อสินค้า

5. ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ถึงแม้ว่าจะเริ่มขายสินค้าออกไปบ้างแล้ว แต่ถือว่าเป็นช่วงแรกที่คุณเริ่มต้นทำธุรกิจ ดังนั้นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นการตำหนิถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งานหรือใช้บริการ หรือข้อแนะนำในการทำธุรกิจเพิ่มเติม ก็ถือเป็นสิ่งที่จำเป็น ทั้งนี้ เพื่อนำความคิดเห็นนั้น ๆ ไปปรับปรุงพัฒนาสินค้า และบริการให้ดี และตรงตามกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

6. พัฒนาสินค้า หรือบริการของคุณ

พัฒนาสินค้า หรือบริการของคุณ

การพัฒนาสินค้า ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็น เพราะถึงแม้จะเริ่มธุรกิจแล้ว แต่การทำธุรกิจนั้นยังไม่ถึงจุดสิ้นสุด เพราะถ้าหากธุรกิจประสบความสำเร็จ และดำเนินงานต่อไปได้ดี อาจจำเป็นที่จะต้องทำการพัฒนาสินค้า และบริการของให้ดียิ่งขึ้น โดยการพัฒนาอาจเป็นการพัฒนาจากสินค้า บริการเดิม หรือเป็นการพัฒนาสินค้า บริการออกมาเป็นชิ้นงานใหม่ก็ได้ตามความต้องการของคุณ เมื่อคุณมีการพัฒนาสินค้า บริการใหม่ขึ้นมา ซึ่งการพัฒนาสินค้านั้น อาจเป็นผลทำให้ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ของธุรกิจอีกด้วย

7. สร้างทีมงานคุณภาพขึ้นมา

สร้างทีมงานคุณภาพขึ้นมา

การดำเนินธุรกิจ ไม่สามารถดำเนินงานทั้งหมดได้เพียงคนเดียว ดังนั้นการสร้างทีมงานที่คุณภาพในการทำงานขึ้นมาถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม และแม้ว่าจำนวนคนจะน้อยหรือมากก็ตาม แต่คุณภาพของทีมงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ โดยเคล็ดลับในการสร้างทีมงานคุณภาพคือการวางแผน และการสื่อสารเนื้อหางานให้ชัดเจน เข้าใจตรงกัน เพื่อการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

8. มีความรู้ในเชิงธุรกิจ

มีความรู้ในเชิงธุรกิจ

ความรู้เชิงธุรกิจถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นช่องทางในการส่งเสริมดำเนินธุรกิจของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีหลักการ ซึ่งคุณสามารถศึกษาสิ่งเหล่านี้ได้จากอินเทอร์เน็ต หรือหนังสือที่แนะนำความรู้ในเชิงธุรกิจ ซึ่งความรู้เชิงธุรกิจที่ควรเรียนรู้ก่อนลงมือทำธุรกิจก็เป็นความรู้ประเภท การทำการตลาด การทำบัญชีหรือการคิดภาษีเบื้องต้น ตลอดจนไปถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการทำการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำไร การทำโฆษณา ที่มีอยู่มากมายให้ได้เลือกศึกษา

9. มีแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ

มีแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ

เงินลงทุน ถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ เนื่องจากการลงทุนทำธุรกิจ จำเป็นต้องใช้เงินทุนในการดำเนินงาน ซึ่งเงินทุนหรือการลงทุนของแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกันออกไปตามขนาดของธุรกิจที่ต้องการลงทุน โดยเงินทุนที่แต่ละคนได้จัดหามาก็มีที่มาแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการเก็บออมเงินเพื่อมาทำการลงทุน การกู้ยืมสินเชื่อเพื่อเปิดธุรกิจ หรือการขายสินทรัพย์ส่วนตัวเพื่อนำมาลงทุนก็สามารถทำได้เช่นกัน ทั้งนี้ ก็ต้องสำรวจก่อนว่า ธุรกิจของคุณจะหาแหล่งเงินทุน หรือเลือกเงินลงทุนจากช่องทางไหน

โดยตามแนวทางของการทำธุรกิจที่ดีแล้ว เงินทุนที่คุณได้จัดหามาไม่สามารถใช้ในการสร้างธุรกิจร้านค้าขึ้นมาเพียงอย่างเดียวได้ แต่คุณจำเป็นต้องทำการแบ่ง หรือจัดเตรียมเงินทุนเหล่านี้ออกเป็นส่วน ๆ โดยการแบ่งเป็นเงินต้น ที่ใช้สำหรับสร้างธุรกิจ หรือร้านค้าขึ้นมา ต่อมาก็เป็นเงินทุนสำหรับหมุนเวียน และสุดท้ายก็คือเงินทุนสำรองที่มีไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในการทำธุรกิจ เพราะในการทำธุรกิจเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดอย่างยืนยาว

10. มี Connection

มี Connection

การที Connection หรือสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งอาจหมายถึงการสร้างเส้นสาย ที่สามารถพึ่งพาอาศัย ปรึกษา ร่วมมือ สำหรับการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน แต่ไม่ใช่การหาประโยชน์จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มักถูกนำมาใช้ในการทำธุรกิจ เพราะการทำธุรกิจสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ข้ออื่น ๆ เลยก็คือการสร้างมี Connection หรือสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่นักธุรกิจมือใหม่ต้องทำเพื่อเป็นการแนะนำตัวเองหรือธุรกิจให้คนในแวดวงธุรกิจได้รู้จัก ทั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มโอกาสในการสานสัมพันธ์ ร่วมมือทางธุรกิจทุก ๆ ครั้งที่มีโอกาส

และทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติของการเริ่มต้นธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการมือใหม่ควรมีทั้ง 10 ข้อ ที่เรารวบรวมมาฝากกันในวันนี้ค่ะ ซึ่งคุณสมบัติแต่ละข้อ ถือเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีก่อนการเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ก็เพื่อทำให้ธุรกิจของคุณนั้น มีโอกาสที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จได้มากขึ้นค่ะ สำหรับใครที่กำลังวางแผนหรือสนใจในธุรกิจ หวังว่าข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์ในการวางแผน และเตรียมตัวสำหรับการเริ่มทำธุรกิจนะคะ

บทความแนะนำ

รวม 5 กล้องฟิล์ม 35mm ที่มือใหม่หัดเล่นต้องมี!

6 ธุรกิจแฟรนไชส์ น่าลงทุน ประจำปี 2020 ไม่หวั่นแม้เศรษฐกิจตกต่ำ